Average Revenue Per Unit (ARPU) - jest to średni przychód generowany przez jednostkę, taką jak klient, użytkownik, subskrybent lub inna jednostka, w określonym okresie czasu. Jest często stosowany w dziedzinie biznesu, zwłaszcza w modelach opartych na subskrypcjach lub abonamentach, aby ocenić średnią wartość generowaną przez poszczególne jednostki.

ARPU jest obliczane jako suma przychodów związanych z jednostkami w określonym okresie, podzielona przez liczbę jednostek w tym okresie. Może być stosowane w różnych kontekstach, takich jak usługi telekomunikacyjne, usługi streamingowe, aplikacje mobilne, platformy cyfrowe i wiele innych.

ARPU jest ważnym wskaźnikiem, który pozwala na monitorowanie i zarządzanie przychodami jednostek oraz ocenę ich wartości biznesowej. Wzrost ARPU może wskazywać na zwiększoną wartość generowaną przez jednostki lub ich większą lojalność, podczas gdy spadek ARPU może sugerować konieczność poprawy oferty produktowej, retencji klientów lub innych działań mających na celu zwiększenie przychodów z jednostek.

 
 

 

 

Strona używa plików cookies do poprawnego działania. Możesz zdecydować, czy zezwalasz na cookies. Polityka prywatności