Adaptive Project Management (APM) - podejście do zarządzania projektami, które zakłada elastyczność i dostosowywanie się do zmieniających się warunków i wymagań projektu w trakcie jego realizacji. APM jest oparte na założeniu, że projekty są dynamiczne i nieprzewidywalne, a tradycyjne podejścia zarządzania projektami mogą być niewystarczające wobec szybko zmieniającego się otoczenia biznesowego.

W APM, zarządzanie projektem jest dostosowywane do aktualnych potrzeb i wymagań projektu w miarę jego postępu. Zamiast ściśle trzymać się statycznego planu, APM umożliwia iteracyjne podejście, w którym plany są modyfikowane w miarę potrzeb, a zmiany są akceptowane jako naturalna część procesu projektowego. APM wymaga od zespołu projektowego zdolności do adaptacji, szybkiego reagowania na zmiany i podejmowania decyzji na bieżąco.

Podstawowe założenia APM to:

  • Elastyczność: zdolność do dostosowywania się do zmieniających się warunków i wymagań projektu.
  • Iteracyjność: podejście do zarządzania projektem, w którym plany są modyfikowane na podstawie feedbacku i doświadczeń zdobytych w trakcie projektu.
  • Klientocentryzm: skupienie na potrzebach i wymaganiach klienta, a nie na statycznych planach i dokumentach.
  • Akceptacja zmian: uznawanie zmian za naturalną część procesu projektowego i gotowość do ich przyjęcia i odpowiedniego dostosowania zarządzania projektem.

APM jest szczególnie przydatne w projektach, które są innowacyjne, złożone, z dużym stopniem niepewności, lub wymagających szybkiego dostosowywania się do zmieniającego się otoczenia biznesowego. W praktyce, APM może być stosowane w różnych branżach i typach projektów, zarówno w sektorze publicznym, jak i prywatnym.

Strona używa plików cookies do poprawnego działania. Możesz zdecydować, czy zezwalasz na cookies. Polityka prywatności