Attribution Modeling (modelowanie przypisania) - jest to technika analizy marketingowej, która pozwala na przypisanie wartości i zasług różnym kanałom, kampaniom lub interakcjom w procesie konwersji klienta w celu zrozumienia ich wpływu na sukces marketingowy. Celem Attribution Modeling jest odpowiedzenie na pytanie, które źródła marketingowe i interakcje przyczyniły się do konwersji klienta, oraz jak przypisać odpowiednie wartości do tych kanałów lub interakcji na podstawie ich roli w ścieżce konwersji.

W praktyce, ścieżka konwersji klienta może obejmować wiele różnych kanałów marketingowych, takich jak reklama online, e-mail marketing, organiczne wyniki wyszukiwania, reklamy w mediach społecznościowych i wiele innych. Attribution Modeling pozwala na zrozumienie, które z tych kanałów miały największy wpływ na konwersję i jak przypisać im odpowiednią wartość.

Istnieje wiele różnych metod Attribution Modeling, takich jak pierwszy klik, ostatni klik, model liniowy, model ułamek czasowy, model oparty na pozycji i wiele innych. Każda z tych metod ma swoje zalety i wady, i może być stosowana w zależności od konkretnych celów biznesowych i kontekstu marketingowego. Attribution Modeling jest ważnym narzędziem dla marketerów, pozwalającym na lepsze zrozumienie efektywności różnych kanałów marketingowych i podejmowanie bardziej trafionych decyzji dotyczących alokacji budżetów marketingowych.

Strona używa plików cookies do poprawnego działania. Możesz zdecydować, czy zezwalasz na cookies. Polityka prywatności