ARPA (Average Revenue Per Account) - jest to miara średnich przychodów generowanych przez pojedyncze konto lub klienta w określonym okresie czasu. Jest powszechnie stosowana w dziedzinie biznesu i marketingu, aby ocenić wartość, jaką przynosi pojedyncze konto lub klient w ramach danego okresu.

ARPA jest obliczane jako suma przychodów związanych z danym kontem lub klientem, podzielona przez liczbę kont lub klientów w tym okresie. Może być stosowane w różnych kontekstach, takich jak subskrypcje, usługi abonamentowe, rozwiązania SaaS (Software as a Service), platformy cyfrowe i wiele innych.

ARPA jest ważnym wskaźnikiem, który może pomóc w monitorowaniu i zarządzaniu wartością klienta oraz efektywnością działań marketingowych i sprzedażowych. Wzrost ARPA może wskazywać na zwiększoną wartość transakcji lub lojalność klientów, podczas gdy spadek ARPA może sugerować konieczność zwiększenia retencji klientów, poprawy oferty produktowej lub innych działań mających na celu zwiększenie wartości klienta.

Strona używa plików cookies do poprawnego działania. Możesz zdecydować, czy zezwalasz na cookies. Polityka prywatności