Annual Recurring Revenue (ARR) - jest to miara stosowana w biznesie, szczególnie w modelach opartych na subskrypcjach, aby określić roczne przychody z powtarzających się płatności od klientów. ARR jest wskaźnikiem finansowym, który odzwierciedla roczne przychody generowane przez firmę ze stałych źródeł, takich jak subskrypcje, umowy serwisowe, abonamenty czy inne powtarzalne płatności.

ARR jest przydatne w ocenie wzrostu i stabilności dochodów firmy, ponieważ uwzględnia długotrwałe zobowiązania finansowe klientów, takie jak subskrypcje na określony czas, które generują stałe przychody na przestrzeni roku. Dzięki ARR firma może lepiej prognozować swoje dochody na przyszłość, planować inwestycje, a także oceniać efektywność swojego modelu biznesowego i strategii marketingowych.

ARR jest często stosowany w firmach działających w branżach technologicznych, takich jak SaaS (Software as a Service), gdzie subskrypcje na oprogramowanie lub usługi online są powszechnym modelem biznesowym. Jest on również używany w innych branżach, gdzie model oparty na subskrypcjach jest popularny, takich jak media, rozrywka, e-handel czy usługi profesjonalne.

 
 

 

 

Strona używa plików cookies do poprawnego działania. Możesz zdecydować, czy zezwalasz na cookies. Polityka prywatności