Analityka (ang. analytics) - jest to proces analizowania danych w celu uzyskania wglądu, zrozumienia i wyciągnięcia wniosków na podstawie informacji zawartych w tych danych. W kontekście marketingu i biznesu, analityka odnosi się do analizy danych związanych z działaniami marketingowymi, operacyjnymi, finansowymi oraz innymi aspektami działalności przedsiębiorstwa w celu podejmowania informowanych decyzji.

Analityka jest szeroko stosowana w dziedzinie marketingu, gdzie pozwala na mierzenie i analizowanie efektywności różnych działań marketingowych, takich jak kampanie reklamowe, działania na mediach społecznościowych, analiza ruchu na stronach internetowych, analiza zachowań klientów, a także ocena wyników sprzedaży i ROI (Return on Investment). Dzięki analityce, przedsiębiorstwa mogą oceniać skuteczność swoich działań marketingowych, identyfikować mocne i słabe strony, podejmować informowane decyzje dotyczące strategii marketingowej oraz optymalizować budżet marketingowy.

Analityka może być również stosowana w innych dziedzinach, takich jak finanse, operacje, zarządzanie zasobami ludzkimi, logistyka czy badania i rozwój. W zasadzie wszędzie tam, gdzie dane są generowane i gromadzone, analityka może być stosowana do ich analizy w celu uzyskania wiedzy, która może być wykorzystana do podejmowania lepszych decyzji.

Strona używa plików cookies do poprawnego działania. Możesz zdecydować, czy zezwalasz na cookies. Polityka prywatności