Account Based Marketing (ABM) - strategia marketingowa, która skupia się na indywidualnym podejściu do kluczowych klientów, czyli kont (accounts) w ramach organizacji lub rynku docelowego. W ramach ABM, działania marketingowe są dostosowywane do indywidualnych potrzeb i preferencji konkretnych kont, zamiast skupiać się na szerokim rynku lub grupie odbiorców.

ABM jest odmienne od tradycyjnych strategii marketingowych, które mogą być bardziej ogólne i kierowane do szerszej grupy odbiorców. W ABM, identyfikuje się kluczowe konta, które są najważniejsze dla firmy, a następnie tworzy się dedykowane, spersonalizowane kampanie marketingowe skierowane bezpośrednio do tych kont. Może to obejmować takie działania, jak personalizowane wiadomości, treści, oferty i promocje, a także indywidualne podejście do relacji z klientem, takie jak spotkania, prezentacje czy współpraca z zespołami sprzedażowymi.

Głównym celem ABM jest zbudowanie długotrwałych relacji z kluczowymi klientami, zwiększenie zaangażowania i lojalności, oraz generowanie większych szans na sprzedaż i przychody. ABM jest często stosowany w firmach, które mają wąskie rynki docelowe, koncentrują się na sprzedaży B2B (biznes do biznesu) i chcą skuteczniej dotrzeć do kluczowych decydentów w organizacjach partnerskich. ABM może być stosowany zarówno na etapie pozyskiwania nowych klientów, jak i na etapie utrzymania i rozwijania istniejących relacji biznesowych.

Strona używa plików cookies do poprawnego działania. Możesz zdecydować, czy zezwalasz na cookies. Polityka prywatności